Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

500 30 50 40

  • Od 1 stycznia 2021 r. budżet UE jest zasilany nową opłatą od opakowań plastikowych wytworzonych w kraju członkowskim, których nie poddano recyklingowi. Wpływy z tego tytułu, szacowane na ok. 3 mld euro rocznie mają wesprzeć walkę z Covid-19. [opinioner id=”23169″] Decyzję dotyczącą zmian w systemie finansowania budżetu UE (tj. systemu zasobów własnych) podjęła Rada Europejska […]

  • Parlament Europejski przyjął wytyczne odnośnie wykorzystania sztucznej inteligencji

    Sztuczna Inteligencja (AI) musi być poddana ludzkiej kontroli w sposób umożliwiający jej wyłączenie lub skorygowanie jej działania przez człowieka w przypadku nieprzewidzianych zachowań – zapisano w wytycznych dotyczących wykorzystania AI przegłosowanych w Parlamencie Europejskim. Za przyjęciem wytycznych głosowało 364 eurodeputowanych, przy 274 głosach przeciwnych i 52 wstrzymujących się. [opinioner id=”22652″] Dokument postuluje stworzenie europejskich ram […]

Szukaj